لبیک یا حسین…

لبیک یا حسین... ایام محرم ۱۴۴1 هجری قمری بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد. ... بی حسین بن علی احساس پیری می کنم نی که پیری بلکه احساس ح ...