دقیقا پنجاه پاسخ صحیح! امتیاز کامل!!

دیگه کار از آفرین و اینا گذشته! ترکوندی! ماشاالله! ولی خودمونیم، هیچی مدال طلا نمیشه!

1 Requirement

  • پنج پاسخ صحیح دیگر!

Visits: 7