ولایت مولا علی (ع)

ولایت مولای متقیان امام علی (ع) حدیث قدسی «ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» از امام رضا (ع) نقل شده است. حدیث،ولایت علی بن اب ...